Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 


 náš tým  trenéři a konzultanti

Trenéři a konzultanti OTC

Ing. Marcel Kubášek
Externí spolupracovník Olomouc Training Centre. Vlastní marketingovou poradenskou firmu RMC. Realizuje řadu poradenských projektů v oblasti marketingu pro různé podniky a organizace v České republice. Je certifikovaným konzultantem České marketingové společnosti a zároveň certifikovaným lektorem pro systém vzdělávání marketingu CIMA podle holandského know how. Je rovněž certifikovaným trenérem britského Institute for Personnel and Development. Působí jako konzultant a lektor v programech marketingu, rozvoje obchodníků, ve firemních rozvojových a poradenských programech ke zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti.
    
Ing. Jana Bíšková  
Externí spolupracovník Olomouc Training Centre. Vlastní poradensko-vzdělávací firmu Pro Centre. Certifikovaná trenérka Asociace trenérů a konzultantů ATKM. Členka Národního registru poradců ČR. Realizuje tréninky manažerských dovedností, projektového řízení, řízení lidských zdrojů, kvality. Zajišťuje komplexní přípravu vzdělávacích a rozvojových projektů ŘLZ.
Klikni pro zvětšení
   
RNDr. Petr Kala  
Vystudoval informační technologie, dále absolvoval vzdělávací a tréninkové programy pro rozvoj trenérů a konzultantů v Anglii a programy pro rozvoj manažerů v USA ve Wiliam Davidson Institutu a v Japonsku. Je držitelem britského certifikátu IPD pro trénink a rozvoj. Ve své profesní činnosti se zaměřuje na projektové řízení a informační technologii, je odborníkem v oblasti řízení lidských zdrojů, rozvoje motivace a týmové práce.  
    
Ing. Vladimír Vavrečka CSc.  
Vystudoval ekonomiku průmyslu na VŠB v Ostravě, kde také později působil jako pracovník pro vědu a výzkum, odborný asistent a vedoucí katedry. V současné době je jedním z akcionářů Vysoké školy podnikání, a.s. v Ostravě a je jednatelem Enterprise plc, s.r.o., která se zaměřuje na regionální rozvoj, rozvoj podnikatelského prostředí a na rozvoj cestovního ruchu. Absolvoval kurzy NIMA, stáže v Dánsku a v USA. Je spoluautorem mnoha publikací a podnikových studií zejména v oblasti marketingu a cestovního ruchu. Jako lektor působí v kurzech marketingu a strategického managementu.
    
Ing. Dalibor Kučera
Studia na VUT v Brně rozšířil postgraduálním studiem pedagogiky, aprobace matematika, fyzika a podnikový management. Pracoval ve státním podniku ZETOR Brno jako předseda dozorčí rady a dále jako ředitel cestovní kanceláře. V současné době je soukromým podnikatelem, externě přednáší kybernetiku a marketing na VUT v Brně. Působí jako lektor v programech marketingu a finančního řízení.
 
Ing. Zdeněk Lenoch
Absolvent Strojní fakulty VUT Brno, marketingových programů NIMA A a B, kanadského programu Management of Change, japonského programu zvyšování produktivity organizovaného AOTS, rozvojového programu interních trenérů dánské společnosti TMI zaměřeného na soft skills a britského programu pro rozvoj konzultantů MCDP. Profesní zkušenosti sbíral na obchodních postech v koncernu Sigma, konzultantské dovednosti získával od začátku 90. let při zakládání podniků s partnery ze zemí EU a zastupováním americké inženýrské firmy. Působil jako konzultant v poradenské firmě zaměřené na velké společnosti a municipality. Od druhé poloviny 90. let je nezávislým konzultantem v oblasti marketingu, finančního řízení a strategií. Je akreditovaným lektorem programů CIMA A i B a podílí se na upgradu a rozšíření těchto programů.
 
Ing. Štěpán Urbanec CSc.
Po skončení studia na strojní fakultě VUT v Brně nastoupil do Výzkumného ústavu SIGMA Olomouc. V dalších letech pracoval jako vedoucí katedry technické výchovy UP Olomouc a později jako marketingový ředitel, obchodní ředitel několika průmyslových firem.V současné době působí jako jednatel MUBEA - HZP s.r.o. Prostějov. Působí jako lektor v kurzech marketingu, exportu, strategického managementu.
 
Ing. Jaroslava Hyršlová PhD.
Vystudovala VŠ chemicko-technologickou v Pardubicích obor Ekonomika a management chemického a potravinářského průmyslu. Doktorantské studium zaměřila na ekonomiku a ekologii. V letech 1984-1993 pracovala ve firmě Cheming Pardubice jako ekonom. V současné době působí jako vysokoškolská učitelka oboru ekonomiky. Lektorsky zajišťuje kurz finančního řízení.
 
RNDr. Jan Jílek PhD.
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor analytická chemie, na stejné fakultě absolvoval také doktorantské studium. Je absolventem dlouhodobých kurzů zaměřených na řízení lidských zdrojů, exportního marketingu, marketingu CIMA. Praktické zkušenosti získal během profesní praxe, kde zastával pozice manažera kvality, ředitele divize, obchodního a mark. ředitele, generálního ředitele a člena představenstva v potravinářských a strojírenských firmách. Podílí se na výuce v programech se zaměřením na marketing.
 

© Olomouc Training Centre 2007