Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 


 projekty  mezinárodní projekty

Naše projekty

Projekt vzdělávání pedagogů

Od letošního 1. srpna jsme zahájili realizaci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Základní informace o projektu

Název projektu Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů
Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.05/04.0087
Příjemce projektu OLOMOUC TRAINING CENTRE, s.r.o.
Partner projektu Okresní hospodářská komora Olomouc
Zapojené školy

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49
Střední škola polytechnická, Olomouc Rooseveltova 79
Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4
Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8

Financování projektu Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky
Operační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Doba realizace projektu 1. 8.2013 – 30. 6. 2015

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu odborné způsobilosti absolventů dalšího vzdělávání v technických oborech na středních odborných školách v souladu s požadavky zaměstnavatelů v kraji.

Nástroje k dosažení tohoto klíčového cíle jsou následující:

  • Realizace odborného vzdělávacího programu pro pedagogy v oblasti nových technických a technologických trendů ve strojírenské výrobě/ elektrotechnice a telekomunikační technice/ optice a optoelektronice/ stavebnictví
  • Realizace vzdělávacího programu pro pedagogy v oblasti využití multimediálních pomůcek a programů
  • Inovace vybraných vzdělávacích modulů v souladu s novými technickými a technologickými trendy v oboru strojírenství/ elektrotechniky a telekomunikační techniky/ optiky/stavebnictví, včetně přípravy moderních multimediálních forem výuky těchto modulů
  • Pilotní ověření inovovaných vzdělávacích modulů na cílové skupině účastníků dalšího vzdělávání na naší škole a jejich následné zavedení do procesu dalšího vzdělávání

Během projektu získají pedagogové poznatky a zkušenosti o nejvyšším stavu techniky v rámci exkurzí, na míru připravených školení, zapojení se do firemních projektů a mentoringu za strany odborníků ze špičkových firem a odborných vysokoškolských pracovišť a ústavů a tyto pak využijí pro inovace vybraných vzdělávacích modulů. Inovované vzdělávací moduly, které budou více odpovídat požadavkům praxe, tak výrazným způsobem pomohou zlepšit kvalitu vzdělávání a ve výsledku pak i kvalitu absolventů dalšího vzdělávání a jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt vznikl proto, aby pomohl řešit přetrvávající disproporci v požadavcích zaměstnavatelů na kvalitu absolventů dalšího vzdělávání na středních odborných školách v Olomouckém kraji. Zaměstnavatelé se dnes ještě často staví kriticky k úrovni získaných teoretických znalostí a praktických dovedností absolventů dalšího vzdělávání na SOŠ z řad jejich vlastních zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání v technických profesích. Výstupem projektu proto bude také nastavení funkční „Partnerské sítě pro zvyšování kvality technického odborného školství“, složené ze vzdělavatelů a zaměstnavatelů v Olomouckém kraji, která bude fungovat po ukončení projektu.

Více informací o průběhu projektu získáte na www.projektvzdelavanipedagogu.cz


Moudré podnikání žen

Alena Přidalová působí jako průvodkyně olomoucké skupiny v projektu Moudré podnikání žen, který vznikl z potřeby podpořit ženy, které chtějí moudře podnikat a zároveň vytvářet ducha spolupráce a ženské pospolitosti:

Co je záměrem projektu:

  • Projektem Moudré podnikání žen oslovujeme aktivní ženy, které si chtějí vytvořit smysluplné podnikání v souladu se svým záměrem, talentem a životními rolemi.
  • Přinášíme také celospolečenskou inspiraci k tématu moudré podnikání; a to natočením časosběrného dokumentu o ženských podnikatelských příbězích a uspořádáním dvou veřejných konferencí.

Jádrem Moudrého podnikání žen je devítiměsíční vzdělávací program zahrnující:

  • workshopy a semináře, konference - Zaměříme se na vytvoření podnikatelského záměru a na klíčové podnikatelské otázky: Proč chci podnikat? Jakou hodnotu přináším do podnikání? Co bude mým produktem či službou? Kdo je mým klientem? S kým chci spolupracovat? Kdy a kde budu podnikat? Jaký systém k tomu potřebuji nastavit? Budeme rozvíjet odborné schopnosti jako osobní leadership, dovednosti komunikace, finanční a podnikatelské znalosti
  • Klub „Moudré podnikání žen“ vedený formou mastermindingových skupin – sdílení podnikatelských zkušeností, ženská témata, skupinová práce s podnikatelským záměrem
  • individuální podporu - konzultace k profilu podnikatelského talentu, koučování, odborné poradenství k podnikatelským aktivitám

Program absolvuje 80 žen v pěti regionálních skupinách – Středočeský, Jihočeský, Královéhradecký, Olomoucký a Jihomoravský. Více na www.moudrepodnikanizen.cz


Globální svět nás spojuje

Spolupracujeme na projektu „Globální svět nás spojuje - Multimediální inkluzivní vzdělávání“, jehož cílem je dát příležitost žákům z 10 praktických a klasických základních škol kraje, zamyslet se a sami se vyjádřit k problematice rovných příležitostí a inkluze pomocí filmových prostředků a rozvinout tak i své ICT kompetence.

Během realizace projektu, který probíhá od srpna 2013 do prosince 2014, budou žáci pracovat v 5ti regionálních novinářských redakcích,které budou vydávat vlastní časopis, zachycovat svou práci a reportáže na video a výstupy pak budou prezentovat na regionálních festivalech a finálovém krajském multimediálním festivalu v Olomouci.


Projekt programu iniciatiy společenství EQUAL

OTC je koordinátorem projektu Programu Iniciativy Společenství EQUAL, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Název projektu: „Regionální strategie celoživotního vzdělávání osob znevýhodněných na trhu práce v Olomouckém kraji pro zvyšování zaměstnanosti.“

Klíčovým cílem projektu je podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce v Olomouckém kraji.

 

© Olomouc Training Centre 2007