Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 


  
Time management 4. generace = efektivní využití času

Dvoudenní program pro zvýšení výkonnosti

Olomouc Training Centre s.r.o.

 • Společnost, která na trhu vzdělávání a poradenství působí od roku 1991.

Kurz je určen pro

 • Všechny zájemce, kteří chtějí zvýšit svoji výkonnost, snížit stres z přetížení a zvýšit životní pohodu.

Přínos kurzu

 • Budete mít možnost v klidu rozebrat svoji situaci a nalézt konkrétní cesty, které povedou ke zvýšení Vaší výkonnosti a snížení stresu
 • Naučíte se systematicky dlouhodobě rozvíjet svoje dovednosti, které povedou ke zvýšení pohody a výsledků
 • Naučíte se využívat konkrétní nástroje pro analýzu, plánování a realizaci efektivního time managementu.

Obsah a struktura kurzu

 • Principy Time managementu 4.generace
 • Analýza Vaší současné situace
 • Psychologické aspekty time managementu a využití jejich potenciálu
 • Scénáře a plánování cílů
 • Týdenní plán
 • Denní program, zázemí, rituály
 • Priority – definice, ujasnění, parametry úkolů
 • Organizace a efektivita práce
 • Využití technických pomůcek a uspořádání prostředí pro zvýšení efektivity
 • Identifikace barier time managementu a možnosti jejich omezení
 • Práce se stresem
     
 • Kurz je strukturován jako dvoudenní program.

Metodika programu

 • Kurz je veden kombinací krátkých výkladových bloků a aktivačních metod se zaměřením na získání praktických dovedností.
 • Každé téma je uvedeno nutným teoretickým vstupem, větší časový prostor je věnován praktickému nácviku potřebných dovedností.
 • Při výuce budou použity následující metody: Výklad, psychologické testy a dotazníky, moderovaná diskuze, praktická cvičení.
 • Před tréninkem obdrží účastníci anketu, která pomůže identifikovat bariery v efektivním využití času.
 • V rámci tréninku budete pracovat s reálnými daty z Vašeho prostředí, které si připravíte na základě námi zaslaných instrukcí před zahájením programu.
 • Do tréninku bude zařazena skupina max. 14 účastníků, aby všichni účastníci měli dostatečný prostor pro získání potřených znalostí a dovedností.
 • Účastník získá OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KURZU vydané Olomouc Training Centre s.r.o.


Lektoři

 • Hlavní lektorkou programu je Ing. Jana Bíšková – lektorka OTC s.r.o.
  poradkyně Národního registru poradců Czechinvest

Cena kurzu

 • 7 000,- Kč + DPH
 • 6 000,- Kč + DPH - V případě účasti 2 a více zaměstnanců z jedné organizace
 • V ceně: výuka, občerstvení během kurzu, studijní a výukové materiály, organizační zabezpečení, podklady pro trénink zaslané před kurzem a zpracování ankety vnímání situace v time managementu

Termíny a místo konání

Informace

 • Olomouc Training Centre s.r.o.
  Brněnská 47, 779 00 Olomouc
 • PhDr. Alena Přidalová
  tel: 603 185 088
  alena.pridalova@otc-olomouc.cz
    
 • Po tomto termínu konzultujte telefonicky, e mailem. Účastníci budou do kurzu zařazováni dle termínů došlých přihlášek
 • Bližší informace budou zaslány před zahájením kurzu přihlášeným účastníkům
 • Na základě zájmu můžeme připravit také program pro skupinu účastníků z jedné firmy.
 • Tyto firemní program jsou rozšířeny o blok, který se věnuje možnostem ve zlepšení
  organizace, spolupráce a komunikace v rámci týmu.
 • Nabídku kurzu s přihláškou k vytištění najdete zde.

 

© Olomouc Training Centre 2007