Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 


 
Odborník v řízení lidských zdrojů

14-ti denní certifikovaný kurz v oboru ŘLZ
připravený prestižní britskou školou personálního managementu Cranfield School of Management ve spolupráci s předními českými odborníky pod patronací Národního vzdělávacího fondu.
Program je ode dne 1.10.2008 akreditován MŠMT ČR dle vyhlášky č. 524/2004 Sb., po jeho úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení o rekvalifikaci.

Olomouc Training Centre s.r.o.

 • vzdělávací a poradenská společnost fungující od roku 1991
 • Máme pověření k realizaci programu od Národního vzdělávacího fondu
 • Realizujeme tento program již od roku 1999; více než 120 absolventů

Kurz určen pro

 • Vedoucí pracovníky, kteří mají v kompetenci oblast řízení lidských zdrojů
 • Majitele firem, manažery
 • Specialisty z oblasti řízení lidských zdrojů

Popis kurzu

 • Certifikovaný modulární program ŘLZ je vzdělávací a rozvojový program evropského standardu pro manažery, personální manažery a specialisty v oblasti ŘLZ připravený špičkovými britskými odborníky z Cranfield School of Management , upravený na české podmínky místními experty a zkušenými personalisty pod patronací Národního vzdělávacího fondu.
 • Program je možné zakončit nezávislou zkouškou s certifikátem „Personální manažer“

Struktura kurzu

 • Program je rozložen do šesti dvoudenních modulů.
 • První den se výuka koná od 10:00 do 18:00 hodin
 • Druhý den od 8:00 do 14:00.

Přínosy kurzu

 • Získání znalostí a dovedností v současné evropské praxi v oblasti ŘLZ
 • Řešení individuálních potřeb osobního rozvoje a zlepšení ŘLZ ve vlastní organizaci
 • Získání praktických zkušeností s aplikací teorie formou účastnického projektu
 • Získání kvalifikace v ŘLZ na evropské úrovni
 • Příprava na nezávislou zkoušku s možností získat certifikát Personální manažer

Metodika programu

 • Při výuce je využito následujících metod: výklad lektora, moderovaná diskuze, prezentace účastníků – výměna zkušeností v daném tématu, tvorba průřezového projektu – zpracování auditu ve svojí firmě, outdoor trénink, development centre včetně plánu osobního rozvoje, skupinová cvičení, případové studie, psychologické testy s výkladem, výukové videoprogramy, další interaktivní techniky zaměřené na vzájemnou výměnu informací a zkušeností.

Obsah kurzu

I.modul: Role a osobnost personalisty

 • Jaká je role personalisty v úspěšné podniku
 • Jaké jsou vztahy s okolím a příčiny možných konfliktů
 • Jak prosadit efektivní řízení lidských zdrojů v organizaci
 • Profil personálního manažera – znalosti, dovednosti a osobní kvality
 • Plánování osobního růstu s využitím metody Development Center
 • Praktické vyzkoušení metod Outdoor tréninku

II. modul: Strategické řízení lidských zdrojů

 • Strategické řízení lidských zdrojů
 • Tvorba strategie ŘLZ
 • Firemní kultura
 • Řízení změn
 • Útvar ŘLZ
 • Model systematického procesu ŘLZ
 • Trendy v ŘLZ v úspěšných podnicích
 • Národní standard rozvoje lidských zdrojů – Investors in People

III. modul: Plánování lidských zdrojů

 • Určování potřeb LZ
 • Pracovní místa
 • Řízení personálních náhrad
 • Nábor a výběr
 • Flexibilní formy zaměstnávání
 • Řešení nadbytečnosti
 • Stejné pracovní příležitost

IV. modul: Řízení výkonnosti a hodnocení

 • Přístupy k řízení výkonnost
 • Východiska pro tvorbu systému řízení výkonnosti
 • Realizace systému v praxi
 • Systematické hodnocení pracovního výkonu
 • Trénink hodnotícího rozhovoru
 • Systematický rozvoj výkonnosti s využitím výstupů z hodnocení

V. modul: Rozvoj zaměstnanců

 • Jak se lidé učí v organizacích
 • Jak si zajistit efektivní odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců
 • Odborná příprava
 • Metody rozvoje
 • Proces řízení osobního rozvoje
 • Orientace nových zaměstnanců
 • Tvorba plánu vzdělávání
 • Systematické hodnocení efektivity vzdělávání

VI. modul: Odměňování a péče o zaměstnance

 • Strategické přístupy k odměňování
 • Struktura odměňování
 • Mzdové systémy a jejich využití v praxi
 • Stimulace k výkonnosti
 • Zaměstnanecké výhody
 • Personální controlling

VII. modul: Zaměstnanecké vztahy, kontrola, hodnocení efektivity a stanovování cílů v ŘLZ - personální audit

 • Subjekty zaměstnaneckých vztahů
 • Přístupy k sociálnímu partnerství ve sjednocené Evropě
 • Pracovně-právní problematika sociálního zabezpečení a zajištění zdraví
 • Právní problematika odborových vztahů
 • Hodnocení efektivity a stanovování cílů ŘLZ metodou personálního auditu
 • Personální benchmarking
 • Prezentace projektů účastníků programu

Účastnický projekt

 • V průběhu programu zpracovávají účastníci projekt zaměřený na praktická zlepšení systému řízení a rozvoje lidských zdrojů ve vlastní organizaci
 • V průběhu zpracování vlastního projektu mají účastníci možnost konzultovat navržená řešení s lektory programu
 • Po závěrečné obhajobě projektu obdrží účastníci osvědčení o absolvování programu.

Studijní materiály

 • Účastníci obdrží skripta, která slouží pro individuální přípravu na zkoušku i pro využití v denní praxi.
 • Během jednotlivých modulů budou využity pracovní texty, kopie promítaných fólií, případové studie, testy, zápisy aj.

Způsob zakončení programu a certifikace

 • Po absolvování celého programu a obhajobě účastnického projektu získají účastníci Osvědčení firmy Olomouc Training Centre o absolvování programu
 • Při úspěšném zvládnutí nezávislé zkoušky, kterou 1 x ročně organizuje Klub personalistů ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem, obdrží účastníci certifikát „Personální manažer“.

Lektoři

 • Odborným garantem a vedoucí lektorkou programu je PhDr. Alena Přidalová, ředitelka Olomouc Training Centre s.r.o. s dlouholetou manažerskou a poradenskou praxí v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.
 • Lektorský tým je sestaven z profesionálních lektorů a konzultantů v oblasti ŘLZ .
 • V jednotlivých modulech vystoupí také zkušení HR manažeři z vybraných organizací, kteří v praxi zavádějí moderní metody ŘLZ.

Cena kurzu

 • Za celý 14denní program :
  38.000,- + 20% DPH na osobu za absolvování celého vzdělávacího programu
  37.000,- Kč + 20% DPH přihlášení dvou účastníků z jedné organizace
  36.000,- Kč + 20% DPH přihlášení tří a více účastníků z jedné organizace
 • Je možné absolvovat i jednotlivé moduly :
  5.500,- Kč + 20% DPH na osobu za absolvování jednoho vybraného modulu v rámci vzdělávacího programu
 • V ceně: organizace kurzu, lektorské služby, pronájem místností, pracovní a studijní materiály, individuální konzultace, drobné občerstvení.
 • Není v ceně: ubytování a stravování účastníků během kurzu. Poplatek nezávislou za zkoušku.

Termíny a místo konání

Informace

 

 

© Olomouc Training Centre 2007