Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 


  
Psychologie osobnosti pro manažery

Čtyřdenní vzdělávací program

Olomouc Training Centre, s.r.o.

 • Společnost, která na trhu vzdělávání a poradenství působí od roku 1991

Kurz je určen pro

 • Manažery na všech úrovních řízení
 • Specialisty z oblasti řízení lidských zdrojů
 • Zájemce, kteří chtějí zvýšit svoji schopnost dosahovat lepší výsledky v jednání s lidmi

Přínosy kurzu

 • Schopnost orientovat se v základní typologii osobnosti
 • Lepší poznání sebe sama a tím lepší zvládání komplikovaných situací
 • Schopnost vést rozhovory s různými typy osobností
 • Schopnost snazšího řešení konfliktů s různými typy osobností
 • Zvýšení schopnosti vyjednávat a ovlivňovat různé typy osobností

Metodika programu

 • Kurz je veden kombinací krátkých výkladových bloků a aktivačních metod se zaměřením zejména na získání praktických dovedností. Každé téma je uvedeno nutným teoretickým vstupem, větší časový prostor je věnován praktickému nácviku potřebných dovedností.
 • Při výuce budou použity metody :
  • výklad
  • psychologické testy a dotazníky – každý si vyzkouší sám na sobě i s interpretací
  • moderovaná diskuze
  • modelové situace
  • praktická cvičení
  • videotrénink – zpětná vazba
 • Max. 14 účastníků, aby všichni účastníci měli dostatečný prostor pro získání potřených znalostí a dovedností.

Struktura kurzu

 • Kurz je rozdělen do dvou dvoudenních bloků.

Obsah kurzu

I.blok

 • Co je psychodiagnostika – co patří do psychologické diagnostiky
 • K čemu ji můžeme využít – možnosti a hranice využití psychodiagnostiky pro laiky
 • Přehled – psychodiagnostické nástroje – možnosti, využití:
  • rozhovor – diagnostický strukturovaný a nestrukturovaný, přijímací, hodnotící rozhovor
  • testy a osobnostní dotazníky
  • modelové situace (individuální, skupinová – hraní rolí, prezentace)
  • týmové a manažerské hry, outdoor aktivity, assessment a development centra
  • případové studie
  • sociogramy
  • plány osobního rozvoje
 • Typologie osobnosti
  • základní typy osobností - z různých hledisek
  • charakteristické rysy
  • charakteristické projevy chování
  • sebepoznání - aplikace všech diagnostických nástrojů na pochopení vlastní osobnosti

II. blok

 • Vedení rozhovorů - praktický nácvik
  • Typy rozhovorů, účel a cíle
  • Příprava struktury a osnovy rozhovoru
  • Vlastní vedení rozhovoru – s různými typy osobností
  • Vyhodnocování rozhovorů a interpretace výsledků
 • Vedení skupinových jednání
  • typy jednání, účel a cíle
  • příprava struktury a osnovy jednání
  • Vyhodnocování jednání a interpretace výsledků
 • Řešení konfliktů
  • typy konfliktů
  • přístupy k řešení konfliktů
  • řešení konfliktů - dle typu osobnosti

Metodika programu

 • Kurz je veden kombinací krátkých výkladových bloků a aktivačních metod se zaměřením zejména na získání praktických dovedností. Každé téma je uvedeno nutným teoretickým vstupem, větší časový prostor je věnován praktickému nácviku potřebných dovedností.
 • Při výuce budou použity metody:
  • výklad
  • psychologické testy a dotazníky – každý si vyzkouší sám na sobě i s interpretací
  • moderovaná diskuze
  • modelové situace
  • praktická cvičení
  • videotrénink – zpětná vazba
 • Do Do tréninku bude zařazena skupina max. 14 účastníků, aby všichni účastníci měli dostatečný prostor pro získání potřených znalostí a dovedností.

Způsob zakončení kurzu

 • Při úspěšném absolvování získá účastník OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ KURZU vydané Olomouc Training Centre s.r.o.

Lektoři

 • Hlavní lektorkou programu je PhDr. Alena Přidalová, ředitelka Olomouce Training Centre s.r.o., vedoucí konzultačního týmu, konzultantka a certifikovaná lektorka se specializací na personální řízení a rozvoj lidských zdrojů, která má dlouholeté zkušenosti s psychologickou diagnostikou a praktickou aplikací v rámci řízení lidí

Cena kurzu

 • 16.000,- Kč + DPH
  15.000,- Kč + DPH při přihlášení nejméně 2 měsíce před zahájením kurzu
  14.000,- Kč + DPH při přihlášení 2 a více účastníků z jedné organizace

Termíny a místo konání
  

 • Hotel Šenk - Pardubice

Informace

 

© Olomouc Training Centre 2007