Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 


 
Interní lektor

Čtyřdenní vzdělávací program

Olomouc Training Centre s.r.o.

 • vzdělávací a poradenská společnost fungující od roku 1991

Kurz určen pro

 • Současné i budoucí interní lektory, instruktory
 • Odborné pracovníky a manažery, kteří mohou přispět k formování znalostí a dovedností ostatních pracovníků
 • Školitele produktů, kteří se zabývají školením a tréninky firemních zaměstnanců nebo zákazníků
 • Manažerům vzdělávání – pro efektní řízení interního vzdělávání

Cíle kurzu

 • Vybavit účastníky lektorskými dovednostmi
 • naučit účastníky připravovat trénink v souladu se stanovenými cíly
 • naučit účastníky interaktivním metodám práce se skupinou
 • podpořit sebejistotu a vystupování účastníků při jejich lektorské činnosti
 • naučit účastníky poskytovat zpětnou vazbu
 • umožnit sebepoznání a poznání druhých v různých tréninkových situacích
 • podpořit osobní motivaci
 • poskytnout účastníkům odborné zázemí - konzultace při přípravě konkrétních programů

Získané dovednosti

 • Získat DOVEDNOST připravit a realizovat tréninkový, vzdělávací program tak, aby splnil zadaný účel a cíle
 • Získat SEBEJISTOTU při realizaci interních tréninků
 • Naučit se KOMUNIKOVAT s dalšími partnery, kteří významně ovlivňují výsledek interního vzdělávání
 • PŘIPRAVIT SI konkrétní program vzdělávacího programu
 • NAUČÍTE SE ŘÍDIT firemní trenéry

Struktura kurzu

 • Program je rozložen do dvou dvoudenním bloků.
 • Cílem prvních dvou dnů je seznámit a prodiskutovat s účastníky aspekty ovlivňující úspěšný interní trénink.
 • Cílem druhých dvou dnů je nácvik připravených ukázek tréninkových hodin – simulace připravené na základě informací z prvního modulu. Důkladný rozbor videozáznamu a zpětná vazba.

Obsah kurzu

I.blok - 2 dny

 • Proces učení a jeho ovlivňování
  Smysl a kontext tréninku, způsoby učení, styly učení, pravidla pro trénink, přehled tréninkových technik
 • Příprava tréninku
  Analýza tréninkových potřeb,
  definice cílů tréninku, stanovování
  kriterií úspěšnosti, rozhodování o obsahu a struktuře tréninku, volba technik a metod, příprava pomůcek, příprava podkladových materiálů, organizační zabezpečení
 • Realizace tréninku
  Zahajovací techniky a seznamovací techniky, získávání a udržování pozornosti, závěr a vyhodnocení tréninku
 • Komunikace pro trenéry
  Toky informací při komunikaci, neverbální komunikace, naslouchání a empatie, získávání a udržování kontaktu s účastníky, jejich pozornosti a důvěry, zdolávání komunikačních barier, skupinová komunikace
 • Základy efektivní prezentace
  Zásady prezentace, faktory úspěchu pro prezentace, práce s pomůckami, neverbální komunikace při prezentaci, nácvik v rámci tréninku
 • Diskuze – využití v rámci tréninku
  Zásady otevírání, vedení, podněcování a uzavírání diskuze, kladení otázek, shrnování, odpovídání na otázky, nácvik v rámci

II.blok - 2 dny

 • Realizace simulovaných tréninků
  Každý účastník realizuje simulovanou ukázku tréninku – videozáznam + zpětná vazba, reakce na konkrétní potřeby účastníků, které vyplynou z prezentací
 • Zpětná vazba
  Zásady a trénink poskytování zpětné vazby

Lektoři

 • Na výuce se budou podílet certifikovaní lektoři, kteří mají dlouholetou praxi při přípravě a realizaci tréninků. Aktivně se podílí na přípravě programů interních tréninků ve firmách

Místo konání

 • OTC Olomouc

Informace

Cena kurzu

 • 15 000,- Kč + DPH
  14 000,- Kč při přihlášení nejméně 2 měsíce předem
  13 000,- Kč při přihlášení dvou a více účastníků z jedné firmy
 • V ceně: organizace kurzu, lektorské služby, pronájem místností, pracovní a studijní materiály, individuální konzultace, drobné občerstvení.
 • Není v ceně: ubytování a stravování účastníků během kurzu.

Termíny

 

© Olomouc Training Centre 2007