Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 


  
Global management

Komplexní program manažerského vzdělávání

Olomouc Training Centre, s.r.o.

 • vzdělávací a poradenská společnost fungující od roku 1991

Kurz je určen pro

 • Majitele firem
 • Ředitele
 • Manažery

Popis kurzu

 • Kurz klade důraz na společné obecné a interdisciplinární manažerské přístupy a metody, které jsou určeny účastníkům přicházejícím z různých odvětví
 • Podporuje komplexní pojetí podnikání s jeho vnitřními vazbami a vzájemnými souvislostmi
 • Je využitelný v různých fázích rozvoje podniku a odpovídá tak na různé potřeby manažerů
 • Odráží nejnovější trendy a zkušenosti evropského i světového managementu
 • Je unikátní svým metodickým pojetím

Cíle kurzu

 • Získat znalosti a dovednosti v oblasti managementu
 • Seznámit se s podnikovými funkcemi a možnostmi firemního rozvoje
 • Získat schopnost aplikovat znalosti marketingu
 • Získat schopnost důkladně využívat finanční údaje při rozhodování s ohledem zejména na dlouhodobé kapitálové investice
 • Získat schopnost optimalizovat firemní procesy za účelem získání konkurenční výhody
 • Pochopit vazbu mezi celkovou strategií firmy a strategií lidských zdrojů

Organizace programu

 • Global management je koncipován jako kombinované prezenční a distanční studium rozložené do 24 měsíců
 • Jedná se o prezenční studium v rozsahu 32 dnů, kdy se účastníci schází ke společným diskusím, pracovním workshopům, prezentacím projektů a zkouškám (odstup mezi jednotlivými moduly je cca 1 měsíc)
 • Čas mezi jednotlivými prezenčními bloky je určen samostudiu účastníků, telefonickým a mailovým konzultacím s lektory k zadaným úkolům a projektům a přípravě na testy nebo obhajoby projektových úkolů
 • Zadání samostatných úkolů a projektů je připravováno ve spolupráci s vedením společnosti účastníků tak, aby řešili konkrétní problémy z praxe podniku
 • Do hodnocení úspěšnosti řešení úkolů a projektů budou zapojeni zástupci firmy

Obsah kurzu

Global management zahrnuje šest obecných manažerských modulů a devět speciálních témat a akčních modulů.

 • Úvod do managementu
 • Marketing
 • Podnikové finance
 • Řízení operací
 • Řízení lidských zdrojů
 • Celkové řízení podniku
 • Transformace podniku
 • Styl řízení a vedení lidí
 • Produktivita a výkonnost
 • Management jakosti
 • Informační technologie v řízení
 • Řízení inovací
 • Projektové řízení
 • Správa společností
 • EU, strukturální fondy a jejich využitelnost pro rozvoj podniku

Studijní materiály

 • Účastníci obdrží studijní materiály a pracovní dokumenty, které slouží pro individuální přípravu na zkoušku i pro využití v denní praxi.

Lektoři

 • Odborným garantem programu Global management je PhDr. Alena Přidalová, ředitelka a vedoucí lektorka Olomouc Training Centre s.r.o. s dlouholetou manažerskou a poradenskou praxí v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů.
 • Lektorský tým je tvořen odborníky na problematiku jednotlivých modulů programu s vlastními praktickými zkušenostmi z dané oblasti

Informace

 

© Olomouc Training Centre 2007