Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 Marketing CIMA C - Diplomovaný marketér

Tento kurz realizujeme ve spolupráci s ICV s.r.o.

Marketingové vzdělávání CIMA C je nejvyšším stupněm přípravy kvalifikační odbornosti marketingových pracovníků v České republice v rámci vzdělávacího a certifikačního systému CIMA. Je zaměřen na vrcholové řídící pracovníky.

VIZE CIMA C:

 1. DOVEDNOST
 2. ZARUČENÁ KVALITA TUTORŮ A ODBORNÍKŮ
 3. AKTUÁLNOST + TRENDY
 4. PROVÁZANOST S PRAXÍ V ČR, ÚROVEŇ KOMPATIBILNÍ S EVROPOU
 5. JIŽ 9000 CERTIFIKOVANÝCH MARKETINGOVÝCH ODBORNÍKŮ CIMA A a CIMA B

Kurz určen pro

 • osoby s kvalifikací CIMA A a CIMA B s budoucím manažerským potenciálem, případně CIMA B s minimálně pětiletou praxí ve středním a vyšším managementu
 • pro absolventy VŠ s profilovým předmětem marketing (podnikání, podnikový management a marketing apod.) a pětiletou praxí ve vedoucí marketingové funkci

Cíle kurzu

 • rozvinout komplexní strategické dovednosti a myšlení v oblasti marketingu v návaznosti na všechny další manažerské kompetence
 • rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností a tím přispět k úspěšnému strategickému řízení v rámci podnikatelského rozvoje společností

Certifikace

 • Získání kvalifikačních standardů v marketingu CIMA C bude ověřováno nezávislou certifikací odborné způsobilosti v návaznosti na definované kompetence a hodnotící standardy Certifikačního orgánu CIMA (CO CIMA).

Forma a metoda výuky

 • Nejnovější poznatky z oblasti marketingu a jiných oblastí budou získávány kombinací řady forem přípravy, a to od samostudia přes individuální konzultace se špičkovými odborníky jednotlivých oblastí. Výstupem přípravy bude zpracování odborné práce na vybrané téma s maximálním využitím návrhů a závěrů práce v manažerské praxi v marketingu, a to samotného účastníka nebo firmy (společnosti). Přínosem tedy bude nejen zvýšení odborné úrovně absolventa přípravy, ale i možnost řešení či vyřešení významných oblastí důležitých pro řízení jeho společnosti v rámci studia.

Doba trvání

 • 9 měsíců
 • soustředění 7x2 dny

Témata soustředění CIMA C 1-08 a jejich posloupnost

Téma
Termín
Strategický marketing a segmentace
Jaro 2010
Marketingový výzkum
 
Brand management
 
Strategický management
 
Finanční řízení
 
Nástroje PR (PR a krizová komunikace)
 
Podnikatelská etika
 

Individuální přístup - Tutor kurzu

 • Role tutora je klíčová, neboť vede celý kurz, kultivuje témata k řešení, nasměrovává a koordinuje poradenství s experty.
 • Ing. Miroslav Brábník, CSc. a Ing. Zdeněk Lenoch jsou oba lektoři CIMA se znalostí produktů CIMA A a CIMA B a zároveň poradci.

Ing. Miroslav Brábník, CSc.
Absolvent Vysoké školy Absolvent VŠE Praha, výrobně ekonomická fakulta. Postgraduální studium na fakultě Řízení. Od roku 1991 do 1996 absolvoval certifikované studia v Českém manažerském centru v oblastech: „Marketing principles“; „Planning for Managers“; „Řízení prodejní činnosti“; „Project management“. Na Open University – certifikát „Marketing v praxi“ a Institutu státní správy – osvědčení „Řízení změn“. Mezinárodně certifikovaný lektor CIMA, Člen hlavního výboru ČMS, Certifikovaný lektor ČMS, Člen sboru expertů ČMA, Tutor Open University Praha.
Pracoval v několika TOP manažerských pozicích Chirana a na Ústředí ředitelství spojů Praha. Od roku 1990 pracuje jako poradce, konzultant a školitel v oborech marketing, management, prodej a obchod, nákup, strategické řízení, řízení změn a krizový management.

Ing. Zdeněk Lenoch
Absolvent Vysoké školy Absolvent Strojní fakulty VUT Brno – obor dopravní a manipulační technika se specializací na motorová vozidla. Vzdělání si dále rozšířil v rámci marketingových programů NIMA A, B, kanadského programu Management of Change, japonského programu zvyšování produktivity organizovaného AOTS, rozvojového programu interních trenérů dánské společnosti TMI zaměřeného na soft skills a komplexního britského programu pro rozvoj konzultantů MCDP, pro který následně lokalizoval jeden z manažerských modulů.

Profesní zkušenosti začal sbírat na obchodních postech v koncernu Sigma a konzultantské dovednosti získával od začátku 90. let při zakládání společných podniků s partnery ze zemí EU a později zastupováním americké inženýrské firmy ve střední a východní Evropě. Od druhé poloviny 90. let jako nezávislý konzultant v oblasti marketingu, finančního řízení a strategií. Spoluautor a člen realizačního týmu mnoha interních programů pro obchodní i výrobní společnosti od velkých nadnárodních gigantů až po podporu transformace menších společností. Od poloviny 90. let hlavní konzultant projektu česko – francouzského programu CEPAC pro podporu začínajících firem. V současné době je akreditovaným lektorem programů CIMA A i B a podílí se na upgradu a rozšíření těchto programů na základě dlouholetých zkušeností z realizace marketingových a vzdělávacích projektů pro široké spektrum firem.

Databáze expertů


Ing. PhDr. Jiří Stýblo, CSc

Absolvent Vysoké školy ekonomické fakulty obchodní a fakulty řízení, absolvent filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, člen řady řídících orgánů firem, firemní strategie (převážně se zaměřením na rozvoj personálních znalostní firmy apod., podnikatelská etika.
V současné době výkonný ředitel České manažerské asociace a také pedagog Vysoké školy finanční a správní. Pravidelný spolupracovník předních pracovišť pro rozvoj managementu. Publikační činnost z oboru řízení, zvláště personálního. Pravidelný autor Moderního řízení,
Hospodářských novin, Ekonoma a Profitu.

 


Ing. Kateřina Čapková, MBA, DBA

Absolventka ČVUT Fakulta stavební. Výkonná ředitelka a místopředsedkyně představenstva EXCON, a.s. (strojírenská firma, špička v konstrukční technologii a výstavbě). Publikační činnost – strategické a operativní řízení firmy. Externí přednášející na VŠE.
Ing. Jiří Hlavica, CSc., M.I.M.

Absolvent Vysokého učení technického v Brně, obor Ekonomika a řízení strojírenské výroby. Absolvent European Business School. Do roku 2003 pracoval v řadě řídících funkcí (Assea Brown Boverri - ABB, Škoda Plzeň a další) a byl členem představenstva (TATRA Kopřivnice, ŠKODA Praha a.s. a další). Vysokoškolský pedagog, konzultant v oblastech řízení nákupu, krizového řízení, tvorby a realizace podnikatelské strategie, manažerské dovednosti. Externím spolupracovníkem WTO/ITC (International Trade Center). Externí hodnotitel v oblasti strukturálních fondů EU.

 


G7J58568.jpg
Ing. Jiří Dostál

Absolvent VŠE Praha, řízení a plánování národního hospodářství. Místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. (firma je nositelem certfikátu jakosti European Companies) Finalista soutěže Manažer roku 2004, 2005 a 2006. Prezident Českého ekologického manažerského centra (CEMC). Publikační a lektorská činnost na téma řízení podniku a personální řízení.

Prof. Dr. Zdeněk Souček, DrSC, dr.h.c.
Absolvent VŠE Praha. Pracoval ve vedoucích manažerských funkcích v českých i zahraničních podnicích. Publikační činnost v oblasti strategického řízení podniků. Prezident Klubu Stratég ČR, čestným členem Marketingového klubu. Hostujícím profesorem v Prague International Business School, aj. Majitel a ředitel konzultační společnosti Management Focus (problematika strategického řízení velkých a středních podniků.

Všichni jsou členové České manažerské asociace.

RNDr. Jan Herzmann, CSc.
Spoluzakladatelem agentury Factum (nyní Factum Invenio), kterou od r. 1994 řídí a od r. 2004 vlastní. Od roku 2005 působí jako CEO nadnárodní skupiny Factum Group. Specializuje se na výzkumy veřejného mínění a komerční komunikace. Je členem České marketingové společnosti, které v letech 2001 – 2005 předsedal, a národním reprezentatem European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) pro Českou republiku. Factum Invenio od roku 2004 podporuje UNICEF formou výzkumů image a sledovanosti TV pořadů o UNICEF. V uplynulém období byl RNDr. Jan Herzmann, CSc. členem Výkonné rady UNICEF.

Janis Sidovský

 

Velikost skupiny

 • 10 – 14 osob

Cena kurzu včetně závěrečné zkoušky

 • 119.000,- Kč + 19% DPH

Délka kurzu

 • 7 x 2 dny soustředění mimo instituty

Místo konání

Povinnosti účastníka

 • Doložení studia a praxe. Povinný počet absolvovaných dvoudenních soustředění je 5, tedy 10 dnů. K úspěšnému zvládnutí závěrečné práce doporučujeme absolvovat beze zbytku všech 7 soustředění, tedy 14 dnů v průběhu 7 měsíců.

Informace

 • Olomouc Training Centre s.r.o.
  Brněnská 47, 779 00 Olomouc
  Bc. Roman Pummer
  tel. 603 185 087
  otc@otc-olomouc.cz

 

© Olomouc Training Centre 2007