Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 


  
Marketing CIMA B

Desetidenní vzdělávací program
Inovovaný systém marketingového vzdělávání

Program je ode dne 1.10.2008 akreditován MŠMT ČR dle vyhlášky č. 524/2004 Sb., po jeho úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení o rekvalifikaci.

Olomouc Training Centre s.r.o.

 • vzdělávací a poradenská společnost fungující od roku 1991
 • akreditovaný institut CIMA

Kurz je určen pro

 • majitele firem, manažery, kteří nezbytně potřebují znalosti marketingu při řízení firmy
 • marketingové manažery a specialisty marketingu, KAM, Product Manager, Brand Manager apod.
 • absolventy kurzu CIMA A – zkouška CIMA A není podmínkou
 • ostatní zájemce po posouzení vstupních znalostí (minimálně na úrovni CIMA A)

Cíle kurzu

 • Komplexně analyzovat jednotlivé aspekty marketingové politiky a strategie firmy s důrazem na praktickou aplikaci spojenou s prováděním marketingových rozhodnutí z celofiremního hlediska
 • Prohloubit a rozšířit získané znalosti z kurzu CIMA A se zaměřením na KOMPLEXNÍ řešení konkrétních marketingových situací
 • Získat vyšší stupeň kvalifikace v oblasti marketingu uznávané v Evropské unii

Získané dovednosti

 • Schopnost analyzovat situaci firem
 • Schopnost tvořit a řešit strategie
 • Schopnost připravovat obchodní a marketingové plány

Obsah kurzu

Kurz je celkem desetidenní. Je rozdělen do pěti dvoudenních bloků s dotací 120 hodin. V návaznosti na kurz je možno absolvovat přípravný den ke zkoušce.

Výuka – 8:00 do 18:30.

I.blok

 • Základy managementu podniku
 • Strategický management podniku
 • Financování podniku
 • Investice v podniku
 • Strategický marketingový management SBU
 • Strategická marketingová analýza

II.blok

 • Strategická marketingová analýza II
 • Náklady, kalkulace, rozpočty
 • Příprava marketingového výzkumu
 • Realizace marketingového výzkumu
 • Zpracování dat
 • Analýza dat

III.blok

 • Rozhodování v marketingu
 • Určení koncepce marketingové strategie
 • Stanovení konkurenční strategie
 • Zpracování marketingových strategií
 • Exportní marketing a globální marketing
 • Rozhodování a produktu a ceně

IV.blok

 • Rozhodování o distribuci
 • Retailing
 • Rozhodování o nákupu
 • Brand management
 • Rozhodování o integrované marketingové komunikaci I
 • Rozhodování o integrované marketingové komunikaci II

V.blok

 • Web a internet komunikace
 • Implementace marketingové strategie
 • Marketingový audit, řízení změn
 • Shrnutí
 • Závěrečná případová studie

Certifikace

 • Odborná způsobilost účastníků je prověřena zkouškou, kterou pořádá Český institut pro marketing (CIMA), člen Evropské marketingové konfederace. V případě úspěšného zvládnutí zkoušky účastník obdrží certifikát stupně B. Tento certifikát je dokladem kvalifikace na úrovni odpovídající požadavkům stanoveným Evropskou unií.

Metodika výuky

 • Je součástí holandského know-how SRM Amsterdam
 • Řešení případových studií, rozbor všech aspektů řešení
 • Dialog s výměnou zkušenosti

Studijní materiály

 • Obsahují úplný přehled informací + ověřovací otázky se standardními odpověďmi + případové studie
 • Rozsah cca 1200 stran

Lektoři

 • Experti s vlastní manažerskou praxí v oblasti marketingu, kteří jsou akreditováni Českým institutem pro marketing.

Cena kurzu

 • 34 000,- + DPH
  33 000,- + DPH při přihlášení dvou účastníků z jedné firmy
  32 000,- + DPH při přihlášení tří a více účastníků z jedné firmy
 • V ceně:
  studijní materiály
  organizační zajištění kurzu
  poplatek za zkoušku

Termíny

 • Kdy:

Místo konání

 • OTC Olomouc
  (možnost ubytování v místě - Hotel Flora nebo dle požadavků)

Informace

 • OTC s.r.o.
  Brněnská 47, 779 00 Olomouc
 • Bc. Roman Pummer
  tel: 603 185 087
  otc@otc-olomouc.cz

 

© Olomouc Training Centre 2007