Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 


  
Sales CIMA A Olomouc

Sedmidenní vzdělávací program
Komplexní uvedení do prodeje a jeho řízení

Kurz určen pro

 • Obchodním zástupcům, prodejcům, všem, kteří zodpovídají za prodej ve firmě

Získané dovednosti

 • Umět vytvářet a realizovat prodejní plány
 • Umět používat metody potřebné pro stanovení předpovědí prodeje firmy
 • Ovládat prodejní techniky

Struktura kurzu

 • 3 dvoudenní bloky + 1 den
  Výuka - 8:00 do 18:30.

Certifikace

 • Odborná způsobilost účastníků je prověřena zkouškou, kterou pořádá Český institut pro marketing (CIMA), člen Evropské marketingové konfederace. V případě úspěšného zvládnutí zkoušky účastník obdrží certifikát stupně A, který je dokladem kvalifikace na úrovni odpovídající požadavkům stanoveným Evropskou unií.

Metodika výuky

 • Aktivační metoda – kombinace výkladu a moderovaných diskuzí. Interaktivním způsobem jsou řešeny praktické úlohy a případové studie.

Studijní materiály

 • Obsahují úplný přehled informací + ověřovací otázky se standardními odpověďmi + případové studie

Lektoři

 • Experti v oblasti prodeje, akreditovaní Českým institutem pro marketing.

Obsah kurzu

 • 1. DEN DOPOLEDNE
  Úloha prodeje
  Úloha prodeje v organizacích
  Prodej v marketingových souvislostech
  Marketingově řízená organizace
  Prodejní plány, prognózování prodeje
  Úvod do plánování
  Prodení plány
  Trendy a specifika podle prostředí prodeje
  Prostředí prodeje
  Specifika podly typu zákazníka
  Specifika podle místa prodeje
  Specifika podle povahy produktu
  Specifika podle organizace prodeje
  Cvičení k lekci
    
 • 1.DEN ODPOLEDNE
  Nákupní procesy a chování zákazníka
  Analýza chování zákazníka
  Nákupní proces a chování spotřebitele
  Nákupní proces a chování na průmyslových trzích
  Cvičení k lekci
  Key Account Management a CRM
  Account plán
  Management vztahů
  CRM – Customer Relationship management
    
 • 2.DEN DOPOLEDNE
  Strategie obchodního jednání
  Úvod do vyjednávání
  Vyjednávací proces a příprava na vyjednávání
  Vyjednávací strategie
  Vyjednávací taktiky
  Cvičení k lekci
  Psychologie prodeje
  Osobnost prodejce a zákazníka
  Neurolingvistické programování NLP
  Smyslové vjemy
  Cvičení k lekci
    
 • 2. DEN ODPOLEDNE
  Motivace, školení a osobní rozvoj prodejců
  Motivační stimuly prodejce
  Kariérový cyklus prodejce
  Tvorba tréninkového programu
  Problémy stagnace prodejců
  Cvičení k lekci
  Organizace a týmová spolupráce
  Organizace prodeje
  Týmová práce
  Cvičení k lekci
  Příprava na prodejní jednání (prospecting, profilace zákazníka)
  Získávání potenciálních zákazníků (prospecting)
  Zdroje pro budování přehledu potenciálních
  zákazníků
  Příprava návštěvy
  Cíle jednání
  Příloha: dotazník pro přípravu návštěvy
  Cvičení k lekci
    
 • 3. DEN DOPOLEDNE
  Řeč těla a verbální komunikace
  Obecné zásady komunikace
  Neverbální komunikace
  Verbální komunikace
  Cvičení k lekci
    
 • 3. DEN ODPOLEDNE
  Prodej po telefonu
  Specifika a výhody prodeje po telefonu
  Jak zvládat telefonické hovory
  Fáze prodejního telefonátu
  Cvičení k lekci
    
 • 4. DEN
  Time management a práce se stresem
  Řízení času
  Jak si stanovit své osobní cíle
  Jak si stanovit své priority
  Jak chráníte svůj čas
  Cvičení k lekci
    
 • 5. DEN
  Dynamika a fáze nákupního procesu
  Příprava na jednání
  Zahájení jednání
  Zjištění potřeb a požadavků
  Prezentace obchodní nabídky
  Vyjednávání
    
 • 6. DEN
  Profesionální prezentace
  Prezentace (cíle, možnosti)
  Příprava na prezentaci
  Struktura prezentace
  Průběh prezentace
  Cvičení k lekci – kamera
    
 • 7. DEN
  Prodejní techniky, argumentace, námitky. Závěr obchodního jednání.
  Prodejní techniky a metody
  Zvládání námitek – postupy
  Stížnosti a reklamace
  Závěr obchodního jednání
  Prodejní aktivity
  Cvičení k lekci - kamera

Cena kurzu

 • 26 000,- + DPH
  25 000,- + DPH při přihlášení nejméně 2 měsíce předem
  24 000,- + DPH při přihlášení dvou a více účastníků z jedné firmy
  Slevy se nesčítají.
 • V ceně:
  studijní materiály
  organizační zajištění kurzu
  poplatek za zkoušku Sales CIMA A

Termíny

Místo konání

 • Olomouc - OTC
  (možnost rezervace ubytování poblíž místa konání kurzu – hotel Flora nebo dle specifických požadavků)

Informace


 

© Olomouc Training Centre 2007