Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 


 
Marketing CIMA A

Desetidenní vzdělávací program
Inovovaný systém marketingového vzdělávání

Program je ode dne 1.10.2008 akreditován MŠMT ČR dle vyhlášky č. 524/2004 Sb., po jeho úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení o rekvalifikaci.

Olomouc Training Centre s.r.o.

 • vzdělávací a poradenská společnost fungující od roku 1991
 • akreditovaný institut CIMA

Kurz určen pro

 • majitele firem, manažery, kteří nezbytně potřebují znalosti marketingu při řízení firmy
 • marketingové manažery a asistenty pro marketing
 • pracovníky, kteří se zabývají obchodem a marketingem
 • zájemce o marketing

Cíle kurzu

 • Získat nezbytné znalosti v oblasti marketingu jako klíčové oblasti tržní ekonomiky
 • Osvojit si dovednosti v aplikaci získaných vědomostí na problematiku svojí firmy
 • Obdržet kvalifikaci v oblasti marketingu uznávanou v Evropské unii

Získané dovednosti

 • Schopnost orientace v problematice fungování trhu, obchodu, analýz, strategií atd.
 • Získání komplexních znalostí a dovedností v oblasti marketingu
 • Schopnost koordinovat a řídit marketingové činnosti
 • Schopnost efektivní komunikace ve firmě i mimo ni s lidmi z oblasti obchodu a marketingu

Struktura kurzu

 • Je součástí holandského know-how SRM Amsterdam
 • Aktivační metoda – kombinace výkladu a moderovaných diskuzí. Interaktivním způsobem jsou řešeny praktické úlohy a případové studie, při nichž se účastníci naučí aplikovat teorie na reálné situace.
 • Procvičování dovedností ve statistice, distribuci a ekonomice podniku v přímé vazbě na marketing.
 • Dialog s výměnou zkušenosti

Certifikace

 • Odborná způsobilost účastníků je prověřena zkouškou, kterou pořádá Český institut pro marketing (CIMA), člen Evropské marketingové konfederace. V případě úspěšného zvládnutí zkoušky účastník obdrží certifikát stupně A, který je dokladem kvalifikace na úrovni odpovídající požadavkům stanoveným Evropskou unií.

Osah kurzu

I.blok

 • Úvod do marketingu
 • Marketingové plánování
 • Analýza makroprostředí
 • Analýza trhu
 • Analýza chování zákazníka
 • Analýza průmyslového trhu

II.blok

 • Segmentace trhu, zacílení, umístění
 • Analýza konkurence
 • Vnitřní analýza
 • Náklady a kalkulace
 • Základy finanční analýzy
 • Shrnutí I

III.blok

 • Marketingové strategie
 • Produktová a sortimentní politika
 • Cenová politika
 • Řízení ceny
 • Distribuční politika
 • Marketing obchodu a služeb

IV.blok

 • Integrovaná komunikace
 • Reklama
 • Prodejní politika
 • Interpersonální komunikace
 • Marketingový výzkum
 • Aplikace marketingového výzkumu

V.blok

 • Součástí kurzu je také počítačová simulace trhu
 • Aplikační oblasti marketingu
 • Shrnutí II
 • Závěrečná případová studie
 • Příprava na zkoušku

Studijní materiály

 • Obsahují úplný přehled informací + ověřovací otázky se standardními odpověďmi + případové studie
 • Rozsah cca 1200 stran

Lektoři

 • Experti v oblasti marketingu s vlastní manažerskou praxí, kteří jsou akreditováni Českým institutem pro marketing.

Místo konání

 • OTC Olomouc
  (možnost ubytování v místě - Hotel Flora nebo dle požadavků)

Informace

 • Olomouc Training Centre s.r.o.
  Brněnská 47, 779 00 Olomouc
 • Bc. Roman Pummer
  tel: 603 185 087
  otc@otc-olomouc.cz

Cena kurzu

 • 32 000,- + DPH
  31 000,- + DPH při přihlášení dvou účastníků z jedné firmy
  30 000,- + DPH při přihlášení tří a více účastníků z jedné firmy
 • V ceně:
  studijní materiály
  organizační zajištění kurzu
  poplatek za zkoušku CIMA A

Termíny

 • Kdy:

 

© Olomouc Training Centre 2007