Logo OTC
 OLOMOUC
 TRAINING
 CENTRE
 
    o nás   reference   dokumenty   fotogalerie   kontakty
  kurzy pro veřejnost
  zakázkové firemní kurzy
  fórum personalistů
  investors in people
  projekty
  aktuality
  FAQ
  pro lektory
 


  

Aktuality

Od letošního 1. srpna jsme zahájili realizaci projektu „Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů“ podpořeného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Základní informace o projektu

Název projektu Vzdělávání pedagogů středních odborných škol Olomouckého kraje v nových trendech vyučovaných oborů
Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.05/04.0087
Příjemce projektu OLOMOUC TRAINING CENTRE, s.r.o.
Partner projektu Okresní hospodářská komora Olomouc
Zapojené školy

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49
Střední škola polytechnická, Olomouc Rooseveltova 79
Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4
Střední škola technická Přerov, Kouřílkova 8

Financování projektu Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky
Operační program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Doba realizace projektu 1. 8.2013 – 30. 6. 2015

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu odborné způsobilosti absolventů dalšího vzdělávání v technických oborech na středních odborných školách v souladu s požadavky zaměstnavatelů v kraji.

Nástroje k dosažení tohoto klíčového cíle jsou následující:

  • Realizace odborného vzdělávacího programu pro pedagogy v oblasti nových technických a technologických trendů ve strojírenské výrobě/ elektrotechnice a telekomunikační technice/ optice a optoelektronice/ stavebnictví
  • Realizace vzdělávacího programu pro pedagogy v oblasti využití multimediálních pomůcek a programů
  • Inovace vybraných vzdělávacích modulů v souladu s novými technickými a technologickými trendy v oboru strojírenství/ elektrotechniky a telekomunikační techniky/ optiky/stavebnictví, včetně přípravy moderních multimediálních forem výuky těchto modulů
  • Pilotní ověření inovovaných vzdělávacích modulů na cílové skupině účastníků dalšího vzdělávání na naší škole a jejich následné zavedení do procesu dalšího vzdělávání

Během projektu získají pedagogové poznatky a zkušenosti o nejvyšším stavu techniky v rámci exkurzí, na míru připravených školení, zapojení se do firemních projektů a mentoringu za strany odborníků ze špičkových firem a odborných vysokoškolských pracovišť a ústavů a tyto pak využijí pro inovace vybraných vzdělávacích modulů. Inovované vzdělávací moduly, které budou více odpovídat požadavkům praxe, tak výrazným způsobem pomohou zlepšit kvalitu vzdělávání a ve výsledku pak i kvalitu absolventů dalšího vzdělávání a jejich uplatnitelnost na trhu práce.

Projekt vznikl proto, aby pomohl řešit přetrvávající disproporci v požadavcích zaměstnavatelů na kvalitu absolventů dalšího vzdělávání na středních odborných školách v Olomouckém kraji. Zaměstnavatelé se dnes ještě často staví kriticky k úrovni získaných teoretických znalostí a praktických dovedností absolventů dalšího vzdělávání na SOŠ z řad jejich vlastních zaměstnanců nebo uchazečů o zaměstnání v technických profesích. Výstupem projektu proto bude také nastavení funkční „Partnerské sítě pro zvyšování kvality technického odborného školství“, složené ze vzdělavatelů a zaměstnavatelů v Olomouckém kraji, která bude fungovat po ukončení projektu.

Více informací o průběhu projektu získáte na www.projektvzdelavanipedagogu.cz


Chystáte se na využití dotací z ESF? Pomůžeme Vám s přípravou obsahového zadání projektu a jeho případnou realizací.


Máte zájem o aktuální informace z našich stránek?? Přihlaste se k odběru nových informací!!

Informace o aktuálních vzdělávacích a poradenských aktivitách naší společnosti naleznete též na významném portálu www.educity.cz

TOPlist
  

© Olomouc Training Centre 2007